Skörd / Slungor

Honungsslungor eller slungor är biredskap som används för att utvinna honungen ur bikupans ramar med vaxkakor. Detta sker i form av att man placerar sina ramar i slungans korg som finns på insidan av slungan, där de snurrar runt och på så sätt rinner/slungas honungen ut av centrifugalkraften. Slungorna har en kran längre ned där honungen tappas direkt ur eller via honungskärl, hinkar eller honungspumpar för silning.
Det finns olika typer av slungor. Både för den mindre biodlaren med ett mindre behov till den större med ett större behov. Det finns manuella och automatiska. Handdrivna och motordrivna. Det finns en slunga för varje biodlare!
De olika typerna av slungorna är radialslungor, tangentialslungor, radialslungor och självvändande slungor.