Skörd / Silar / Sil Nylon värmare, stativ och tillbehör